Thông tin thu thập và những mục đích được sử dụng

Thu nhập thông tin mục đích quản lý khách hàng các hoạt động mua sắm tại và đồng thời kịp thời xử lý các tình huống phát sinh khác.

Thông tin các nhân chỉ được sử dụng với mục đích kinh doanh bán hàng, nhằm tăng sự trải nghiệm của khách hàng.

Thông tin cá nhân mà Calo Nuts thu nhập như sau:

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Địa chỉ

Thông tin được sử dụng

Sau khi thu thập thông tin của khách hàng Calo Nuts sẽ sử dụng những thông tin đó cho mục đích như sau:

  • Gửi thông tin những chương trình ưu đãi, sự kiện sắp ra mắt.
  • Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng.
  • Xử ký đơn hàng và tiến hành đi giao.
  • Gửi xác nhận các vấn đề liên quan đến chuyển khoảng.

Ai có thể biết được những thông tin của khách hàng

  • Calo Nuts
  • Cung cấp cho các cơ quan thẩm quyền khi có yêu cầu

Thông tin khách hàng được lưu trữ bao lâu

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ vĩnh viễn tại hệ thông quản lý của Calo Nuts. Trường hợp khách hàng có mong muốn cần xóa thông tin vui lòng liên hệ qua Email: calonuts.saigon@gmail.com